Aktualności

Czterech nowych członków zarządu
PKP CARGO

Rada Nadzorcza PKP CARGO SA w wyniku postępowania konkursowego powołała czterech nowych członków zarządu: Jacka Neskę - Członka Zarządu ds. Handlowych, Wojciecha Derdę - Członka Zarządu ds. Operacyjnych, Łukasza Hadysia - Członka Zarządu  ds. Finansowych i Dariusza Browarka, Przedstawiciela Pracowników - Członka Zarządu.  Nowi członkowie zarządu będą realizować strategię drugiego największego przewoźnika w UE: wzmacnianie pozycji PKP CARGO na rynku polskim i zagranicznym poprzez poszerzanie bazy klientów przy jednoczesnej konsekwentnej optymalizacji działalności operacyjnej.

Konkurs został ogłoszony przez Radę Nadzorczą spółki pod koniec lutego 2014 roku. Do wyznaczonej przez Radę daty 31 marca 2014 roku…